Literatura


  • Beyond the Brain: Birth, Death, and Transcendence in Psychotherapy (Za hranice mozku) (1985) State University of New York Press (SUNY)
  • The Adventure of Self-Discovery (Dobrodružství sebeobjevování) State University of New York Press (SUNY), (1988) (or 1987?)
  • Ancient Wisdom and Modern Science. State University New York (SUNY) Press, 1984 (ed.).
  • The Holotropic Mind: The Three Levels of Consciousness and How They Shape Our Lives (Holotropní vědomí). (1992) Harper Collins
  • LSD Psychotherapy (LSD psychoterapie). Hunter House, Pomona, California, 1980.
  • The Cosmic Game - Explorations of the Frontiers of Human Consciousness. (Kosmická hra - Zkoumání hranic lidského vědomí) State University of New York Press, 1998
  • Psychology of the Future – Lessons from Modern Consciousness Research, State University of New York Press, 2000, (Psychologie budoucnosti), nakladatelství Argo
  • The Ultimate Journey, Sounds True Inc. 2006, (Lidské vědomí a tajemství smrti), nakladatelství ARGO.