Instruktorka


Mgr. Jitka Badoučková

Fotografie

je pedagožkou, současnou českou básnířkou a soudní tlumočnicí italštiny, překládá a tlumočí ale i angličtinu, je autorkou článků z oblasti transpersonální psychologie, překladatelkou duchovní literatury (Lobsang Rampa) a instruktorkou holotropního dýchání pokročilého stupně (Advanced Grade) v současné době jako jediná v České republice.
Základní certifikát získala v roce 1996 a pokročilý stupeň o 2 roky později. Semináře holotropního dýchání vede kromě češtiny dle potřeby i v angličtině a italštině.
Je přímou spolupracovnicí tvůrce techniky holotropního dýchání MUDr. Stanislava Grofa, ve spolupráci s nímž zavedla holotropní dýchání do Itálie a je jeho zástupkyní pro Českou republiku a Slovensko. Do češtiny přeložila i některé knížky S. Grofa: Lidské vědomí a tajemství smrti – nakladatelství Argo a Když se nemožné stane – nakladatelství Práh. Dále do češtiny přeložila i autobiografickou knížku jeho manželky Christiny Grofové (Eggshell Landing), jejíž české vydání se chystá.

Z její dlouholeté tlumočnické činnosti stojí za zmínku zejména tlumočení české i italské vládě, jeho Výsosti panu dalajlámovi, Otu Šikovi a dalším osobnostem i institucím.

Fotografie

Objala jsem pana dalajlámu a než se stačil vzpamatovat, dostal ode mne i pusu, tzv. dalajku. Ač kromě mě to nikoho nezaujalo, přeci jenom mi dovolte se s vámi o svou radost podělit…


Fotografie

Dalším z mých velkých životních setkání byl Raymond Moody – nevšedně láskyplná bytost, které jsem vděčná za to, že mě pokaždé vlídně přijal za i cenné rady, jež mi poskytl.
Kontakt na instruktorku